Politiek & economie

Mexico is een federale republiek met aan het hoofd de president. Deze is ook de regeringsleider en hoogste officier van het leger. De bevolking kiest de president voor een periode van zes jaar en daarna is hij niet meer herkiesbaar. Verkiezingen kennen in Mexio slechts één ronde en daarom gebeurt het soms dat presidenten met minder dan 50% van de stemmen gekozen worden.

In de afgelopen honderd jaar is de Mexicaanse economie sterk veranderd. Landbouw werd steeds minder belangrijk, terwijl industrie juist steeds belangrijker werd. Vandaag de dag is Mexico een land met een diensteneconomie waarbij de detailhandel en toerisme een belangrijke plaats innemen. Economisch gezien is Mexico nog altijd sterk verbonden met de Verenigde Staten. Zo gaat maar liefst 90% van de Mexicaanse export naar het buurland.

Meer weten over reizen naar Mexico?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Mexico