Cultuur

38% van de ruim 100 miljoen inwoners die Mexico telt is jonger dan 15 jaar. De oorspronkelijke bevolking stamt af van de Indianen of de Mestiezen (kinderen voortgekomen uit een vermenging van Spanjaarden met indiaanse vrouwen) De rest van de bevolking is van Europese, Arabische en Afrikaanse afkomst. De indianen zijn onder te verdelen in bijna zestig verschillende groepen waarvan de meeste in het zuiden en het midden van Mexico wonen.

Het grootste gedeelte van de Mexicaanse bevolking (ongeveer 90%) is rooms-katholiek. Daarnaast wonen er protestanten (5%), joden en in mindere mate ook aanhangers van andere godsdiensten. Het Mexicaanse christendom wordt gekenmerkt door een hoge mate van versmelting van het rooms-katholieke en protestantse geloof met het oorspronkelijke indiaanse geloof.

Meer weten over reizen naar Mexico?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Mexico