Cultuur

De bevolking van Spanje heeft een vrij heterogene achtergrond. Door volksverhuizingen en het samensmelten van verschillende bevolkingsgroepen is sinds de prehistorie het mediterrane type ontstaan, wat het meest voorkomende bevolkingstype is in Spanje. De vroege voorouders van deze mensen zijn o.a. Iberiërs, Feniciërs, Romeinen, Sueven, Alanen, Visigoten, Berbers, Kelten, Liguriërs en Vandalen. Tegenwoordig bestaat Spanje uit de volgende bevolkingsgroepen: Castilianen (72,3%), Catalanen (18%), Galiciërs (6%), Basken (1,5%), zigeuners of gitanos, (1,3%).

Al vanaf de tijd dat Spanje nog tot het Romeinse rijk behoorde, is het rooms-katholicisme de staatsgodsdienst geweest. In 711 werd Spanje veroverd door de Moren en was de islam de belangrijkste godsdienst.  Pas begin zeventiende eeuw heroverde de katholieke kerk haar machtige positie en als gevolg daarvan ontstond een nauwe samenwerking tussen kerk en staat. In 1931 kwam aan deze ongewenste situatie tenslotte een einde. Tegenwoordig is de Spaanse bevolking nog voor ca. 95% rooms-katholiek. Ongeveer 870.000 mensen belijden een ander geloof dan het rooms-katholicisme, o.a. moslims (ca. 500.000), joden en protestanten (ca. 70.000).

Meer weten over reizen naar Spanje?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Spanje