Politiek & economie

Guatemala is een, op papier, democratische republiek met een president als staatshoofd én regeringsleider. De president vormt zelf het kabinet en stelt ministers aan (of ontslaat ze als ze naar zijn inzicht niet goed functioneren). Het parlement bestaat uit één kamer met 158 zetels. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. Hoewel het land dus officieel democratisch is, worden er nog altijd mensenrechten geschonden en politieke stabiliteit is voorlopig toekomstmuziek.

Guatemala is een erg arm land. Het vertrouwen in de economie is na de beëindiging van de burgeroorlog in 1996 nog lang niet hersteld. De landbouw is de grootste economische sector in Guatemala, het land is sterk afhankelijk van de export van banen, suiker en koffie. Het toerisme komt momenteel langzaam weer op gang, maar maakt nog geen substantieel deel uit van het bruto nationaal product. De inflatie is hoog en veel mensen leven onder de armoedegrens.

Meer weten over reizen naar Guatemala?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Guatemala