Cultuur

De bevolking van Tsjechië bestaat voor 81% uit Tsjechen, 13% uit Moraviërs en 3% uit Slowaken, terwijl het land nog een aantal etnische minderheden telt, namelijk Duitsers, Polen en Hongaren. Geen van deze drie bevolkingsgroepen maken echter meer dan 0,5% van de bevolking uit. Een andere minderheid in de Tsjechische Republiek zijn de zigeuners of Roma. Deze bevolkingsgroep heeft veel te verduren van discriminatie en vooroordelen, waardoor slechts 0,3% van deze bevolking zich tot deze groep rekent. Het aantal Roma moet echter veel groter zijn, schattingen variëren van 2,4 tot 2,9%. Onder druk van de Europese Commissie probeert de Tsjechische regering de situatie te verbeteren.

De huidige bevolkingssamenstelling van Tsjechië is heel anders dan vroeger In 1930 leefden er nog 3,3 miljoen Duitsers en meer dan 200.000 joden in het land. Tegenwoordig vormen de Duitsers nog maar 0,4% van het totale inwoneraantal en ook van de joden is nog maar een heel klein deel over. Ook de overige minderheidsgroepen zijn na de oorlog flink in aantal afgenomen.

De meeste Tsjechen zijn atheïstisch. Van de kerken heeft de rooms-katholieke kerk de meeste aanhangers, gevolgd door diverse protestantse kerken waaronder de Hussietische.

Meer weten over reizen naar Tsjechië?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Tsjechië