Politiek & economie

De republiek Tanzania kent een federale structuur. Lange tijd was de Chama Cha Mapinduzi  (CCM) de  enige toegestane politieke partij. De bevolking kon alleen kiezen uit verschillende kandidaten en er was geen persvrijheid. Dat veranderde in 1992, toen er een meerpartijenstelsel werd ingevoerd. Momenteel wordt er iedere vijf jaar een president gekozen (die normaal gesproken afkomstig is van het platteland). De vice-president is tevens president van de eilanden Zanzibar en Pemba. Het parlement heeft 156 leden: 101 op het vasteland en 55 op Zanzibar en Pemba.

Ongeveer tweederde van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Deze sector maakt ongeveer 45% van het Bruto Nationaal Product uit. Dat maakte de Tanzaniaanse economie zeer kwetsbaar voor natuurrampen en de schommelende voedselprijzen op de wereldmarkt. Veel Tanzanianen zijn dan ook arm tot zeer arm. Wel is het grootste deel van de buitenlandse schuld in 2001 kwijtgescholden.  De belangrijkste exportproducten zijn koffie, thee, katoen, cashewnoten en kruidnagel. Het toerisme zit duidelijk in de lift en zal in de toekomst van groot belang zijn voor de groei van de economie.

Meer weten over reizen naar Tanzania?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Tanzania