Geschiedenis

Slavische volken uit Bulgarije, Tsjechië, Polen en Slowakije waren de eerste inwoners van Rusland, al waren het de Vikingen die in de negende eeuw de stad Novgorod en Kiev stichten. Rus was de naam van de Vikingen en zo kwam het land bekend te staan als Rusland. Later kwamen de Grieken naar Rusland en zij zijn ook verantwoordelijk voor het cyrillische schrift dat nu nog steeds gebruikt wordt.

De beroemde Genghis Khan, leider van de Mongolen in de dertiende eeuw, vestigde zich met zijn volgelingen in Zuid-Rusland en Napoleon probeerde 600 jaar later hetzelfde, maar werd teruggedrongen door het Kozakkenleger. Deze tegenslag luidde het einde in voor Napoleon.

De geschiedenis van Rusland is vol met machtsovernames, opstanden en geweld. Dit gaat door tot en met het afzetten van de tsaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lenin, de leider van de Bolsjewieken, neemt in 1917 de macht over en start de Communistische Partij. Lenin richt in 1922 de Sovjet Socialistische Republiek op, die na zijn dood met ijzeren hand wordt geregeerd door Joseph Stalin.

In 1941 valt Hitler Rusland binnen, maar dit was niet zijn beste idee. Het Duitse leger moet namelijk het onderspit delven tegen de Russische overmacht, waarbij de Russen in totaal maar liefst 26 miljoen soldaten verliezen. De Russische soldaten achtervolgen de Duitsers helemaal tot in Oost-Berlijn, waar op dat moment de scheiding wordt gemaakt tussen het westen en het oosten van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog is Rusland de baas in Oost-Europa en onderwerpt het bijna alle Oost-Europese landen aan het communistische regime. Hierop volgt een periode van Koude Oorlog met de Verenigde Staten, waarbij regelmatig gedreigd wordt met het gebruik van kernwapens.

Na het beëindigen van de Koude Oorlog in 1989 volgt de Glasnost en Perestrojka, transparantie en hervormingen. Rusland is geen communistisch land meer en vervangt de rode vlag door de oude Russische vlag. Boris Jeltsin wordt president en hij wordt later opgevolgd door Poetin.

Meer weten over reizen naar Rusland?

Bekijk hier alle informatie