Evenementen

1 januari: Nieuwjaarsdag
Maart/april: Pasen
1 mei: Dag van de arbeid
20 juli: Onafhankelijkheidsdag
15 augustus: Maria Tenhemelopneming
8 september: Geboorte van Maria
18 oktober Columbusdag
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
25 en 26 december: Kerstmis