Cultuur

Het immense China heeft een ongelooflijke diversiteit aan culturen en religies, die zich in vrijwel complete afzondering van Europa hebben ontwikkeld. De Chinese bevolking is, zeker buiten de steden, grotendeels inheems en tilt nog altijd zwaar aan oude tradities en gebruiken. Chinezen hechten zeer aan de officiële momenten in het leven. Geboorte, huwelijk en overlijden gaan gepaard met veel ceremonieel en dan vooral voorouderverering. Dit is een complex systeem van rituelen waarbij de geesten van voorouders worden opgeroepen omdat de Chinezen geloven dat zij nog steeds in onze wereld aanwezig zijn en grote invloed hebben op ons leven.

In de zeer strenge opvoeding van Chinese kinderen staat respect centraal. Chineze pubers die zich willen afzetten tegen hun ouders of andere volwassenen, kunnen een pak voor de broek verwachten. Ouders verwachten veel van hun kinderen en oefenen soms extreme druk op hen uit om een zo hoog mogelijke maatschappelijke functie te behalen.

Meer weten over reizen naar China?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar China