Politiek & economie

Binnen het Britse Gemenebest is Canada een parlementaire monarchie. Alle provincies hebben een democratisch gekozen provinciaal bestuur dat geleid wordt door een premier. De belangrijkste wetgevende macht is het Lagerhuis, met de eerste minister (een gekozen lid van het Lagerhuis) aan het hoofd. Officieel is koningin Elizabeth II van Engeland nog steeds het staatshoofd van Canada. Zij wordt in Canada vertegenwoordigd door de Gouverneur-Generaal. De monarchie is lid van de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten.

De economie van Canada is divers. Aan de ene kant is er industrie gebaseerd op ‘natuurlijke bronnen’, zoals boomkap, olie, gas en delfstoffen (goud, koper, lood, nikkel en zink), agrarische bedrijven en visserij. Dit zijn belangrijke bronnen voor werkgelegenheid en export. Maar ook op het gebied van telecommunicatie, biotechnologie en de farmaceutische industrie is Canada een speler van wereldformaat. Vandaag de dag werkt het merendeel van de bevolking in de dienstensector en de informatietechnologie (ruim tweederde van de beroepsbevolking). Het overige deel werkt in de industriesector (25%) en in de landbouw (3%).

Meer weten over reizen naar Canada?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Canada