Geschiedenis

Al 10.000 jaar geleden was Jordanië een belangrijk knooppunt van handelsroutes. Er woonden veelal nomaden en Egypte was van grote invloed op het land. Vanaf het moment dat Alexander de Grote in 330 voor Christus Jordanië veroverde, ging het ineens erg goed. De handel floreerde en nieuwe steden schoten als paddenstoelen uit de grond. Zuid-Jordanië groeide uit tot het gebied van de Nabateeërs, die Petra als hoofdstad hadden. Vervolgens namen de Romeinen in 64 na Christus het land over en zij stichtten er het belangrijke handelsverbond met de naam Decapolis (tien steden). Hierna waren de Byzantijnen aan de beurt om Jordanië te veroveren. Dit gebeurde in 324. De cultuur en economie bloeide hierdoor nogmaals op. Vanuit Arabië kwam in 636 een moslimleger dat het land overnam en in 1516 deden de Ottomaanse Turken het nog eens dunnetjes over. Het duurde tot na de Eerste Wereldoorlog dat het huidige Jordanië vorm kreeg.

Meer weten over reizen naar Jordanië?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Jordanië