Geschiedenis

Op het eiland Java leefden een half miljoen jaar geleden de Javamensen, maar over hen is niet veel bekend. Rond 500 voor Christus kwamen migranten uit India en andere delen van Azië zich vestigen op Java, Sumatra en Sulawesi. Handelsbetrekkingen met Arabische landen en India/Perzië kwamen tot stand in de 7e en 13e eeuw. Vanaf 1200 begon ook het islamitische geloof zich te verspreiden.

De Hollanders kwamen in de zestiende eeuw hun handelsbelangen beschermen en maakten van Indonesië een agrarisch land om deze producten te verkopen in Europa. Tegen 1800 was de invloed van Nederland zo groot dat Indonesië officieel een kolonie werd. Dit duurde tot na de Tweede Wereldoorlog, waarin Indonesië vanaf 1942 bezet werd door Japan. In 1945 werd het land onafhankelijk. Het ging echter nog niet vanzelf, want onder president Soekarno werd het land bijna een dictatuur in plaats van een democratie. Pas toen de macht werd overgenomen door generaal Soeharto in 1967 ging het beter. De economie groeit en de politieke situatie wordt stabiel. Soeharto wordt zes keer herkozen maar moet uiteindelijk in 1998 aftreden. Sindsdien is het onrustig in de politiek en ook de rellen tussen moslims en christenen op de Molukken dragen hieraan bij.

Meer weten over reizen naar Indonesië?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Indonesië