Cultuur

Het vasteland van Frankrijk telde per 1 januari 2001 ongeveer 59 miljoen inwoners. Wanneer de overzeese departementen daarbij worden opgeteld, komen we uit op 61,1 miljoen inwoners en daarmee komt Frankrijk, na Duitsland dat ruim 82 miljoen inwoners heeft, op de tweede plaats in de Europese Unie.

De Franse bevolking is voor zo’n 80% rooms-katholiek (ca. 48 miljoen), voor 4,5% overwegend soennitisch islamitisch (ca. 4 miljoen) en verder zijn er kleine minderheden van protestanten (ca. 950.000), joden (ca. 700.000 en daarmee de grootste Joodse gemeenschap in Europa) en Armeens-christelijken. Na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 door Lodewijk XIV was het katholicisme staatsgodsdienst. Sinds de scheiding van kerk en staat in 1905 heeft de staat geen enkele bemoeienis meer met de Kerk.

Meer weten over reizen naar Frankrijk?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Frankrijk