Politiek & economie

Bolivia is in politiek opzicht uitermate instabiel. In de laatste eeuw vonden er niet minder dan 50 staatsgrepen plaats. Sinds 1982 is het land officieel een democratische republiek, maar veel concrete verbeteringen heeft dat nog niet opgeleverd. De vijfjaarlijks gekozen president vormt samen met het kabinet de regering. Bolivia heeft een tweekamerstelsel: de Senaat heeft 27 zetels en de Kamer van afgevaardigden 130. Sinds begin 2006 is Evo Maarles de eerste Boliviaanse leider van inheemse afkomst en veel Bolivianen hopen dat deze socialist wél de veranderingen kan bewerkstelligen waar het land zo naar snakt.

Bolivia is één van de armste landen van Zuid-Amerika. Het land heeft veel grondstoffen (zoals aardgas en goud), maar die worden bijna allemaal uitgebuit door buitenlandse bedrijven, waardoor het volk maar bitter weinig terug ziet van de opbrengsten. Vrijwel de gehele bevolking is werkzaam in de diensten- of landbouwsector en 60% leeft onder de armoedegrens. Er is een kleine groep zeer rijke Bolivianen, wat vrijwel onophoudelijk tot spanningen leidt in het land.

Meer weten over reizen naar Bolivia?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Bolivia