Politiek & economie

Officieel is Singapore een parlementaire republiek met een meerpartijenstelsel, maar in de praktijk domineert de People’s Action Party (PAP) het politieke bestel. Singapore is daardoor een wat eigenaardige combinatie van democratische en autocratische elementen. De uitvoerende macht ligt bij de overheid, de wetgevende macht bij de overheid en het parlement. Dat parlement bestaat uit 84 leden die voor een termijn van 5 jaar gekozen worden. Aan het hoofd van het parlement staat de president, die voor 6 jaar gekozen wordt. Overigens heeft de leider van de overheid, de minister-president, veel meer macht. In tegenstelling tot andere autocratische landen, functioneert Singapore uitstekend. Er is weinig corruptie en de vrijemarkteconomie draait prima.

De haven van Singapore ligt op een strategische plek langs een belangrijke handelsroute en is altijd de motor van de lokale economie geweest. De laatste jaren wordt Singapore ook een steeds belangrijker financieel centrum. Buitenlandse zakenmensen investeren maar wat graag in het land.  Ook de verwerkende industrie draagt bij aan de welvaart van Singapore. Door het beperkte landoppervlak speelt landbouw nauwelijks een rol van betekenis.

Meer weten over reizen naar Singapore?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Singapore