Politiek & economie

Het viel niet mee voor de SWAPO (South West African People’s Organisation), de grootste politiek partij van Namibië, om de brokstukken van de apartheid op  te ruimen. De president en zijn kabinet hebben dan ook nog niet alle inkomensverschillen ineens kunnen oplossen. Dit is een langdurig proces, maar het is de vraag of de bevolking zo veel geduld heeft.

De belangrijkste economische sectoren van Namibië zijn mijnbouw, landbouw en visserij. Het toerisme is wel in opkomst, maar nog zeker geen grote inkomensbron. De verschillen tussen rijke blanken en arme zwarten is groot. Bovendien is Namibië nog erg afhaneklijk van Zuid-Afrika.

Meer weten over reizen naar Namibië?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Namibië