Home
Blog
Opmerkelijk
Vrouw beslist over vakantiegeld

Vrouw beslist over vakantiegeld

op 3 juni 2011
1 minuut leestijd
Vrouw beslist over vakantiegeld

Mannen brengen nog altijd het meeste geld in het laatje, maar vrouwen beslissen meestal waaraan het wordt uitgegeven. Ook aangaande het vakantiegeld heeft de vrouw de dikste vinger in de pap, blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Bureau van de ING vandaag naar buiten bracht.

Mannen brengen nog altijd het meeste geld in het laatje, maar vrouwen beslissen meestal waaraan het wordt uitgegeven. Ook aangaande het vakantiegeld heeft de vrouw de dikste vinger in de pap, blijkt uit een onderzoek dat het Economisch Bureau van de ING vandaag naar buiten bracht.

ING peilde hoe de financiën thuis zijn verdeeld. 45 procent van de ondervraagden gaf aan dat de vrouw de grootste invloed heeft op de besteding van het vakantiegeld. Bij 27 procent was dat de man. De rest had geen mening over een specifieke rolverdeling.

Uiteraard valt er voor alleenstaanden weinig aan financiële taken te verdelen, maar in de meerpersoonshuishoudens is er zeker een bepaalde rolverdeling op het gebied van geld. Aan de peilingen van ING doen gemiddeld ruim 74.000 mensen mee.

Mannen meer betaald
Dat mannen veelal meer verdienen dan hun echtgenote, is langer bekend. Uit het onderzoek van ING kwam naar voren dat bij twee derde van de ondervraagden de man met het hoogste inkomen thuiskomt. In een kwart van de gevallen is dat de vrouw. Mannen zijn vaak een paar jaar ouder en dus verder in hun carrière. Vrouwen nemen vaker de zorg voor kinderen op zich, wat veelal terug te zien is in een lager inkomen. Bovendien krijgen in Nederland mannen gemiddeld nog altijd meer betaald voor hetzelfde werk dan hun vrouwelijke collega's.

Al met al beslissen vrouwen vaker wat er met het geld gebeurt, zegt bijna de helft van de ondervraagden. Bij nagenoeg een op de drie huishoudens beslist de man het vaakst. Een op de vijf kan niet duidelijk een van beiden aanwijzen. Alleen over geldzaken die op de langere termijn spelen, praten mannen net zo goed een woordje mee, aldus de onderzoekers van ING. Bij grote financiële beslissingen en bij de financiële planning gaat de rolverdeling gelijk op. (ANP/redactie)